Руски сайт продава научни статии

Искате да имате научна кариера, да станете доцент или професор? За това обаче са необходими качествени научни публикации. Такива статии се създават трудно и отнемат изключително много време и усилия.

Но не се плашете! Руски сайт продава „авторство на статии“.

Сайтът 123mi.ru заявява, че за 3 години е публикувал над 2000 научни статии (с повече от 10 000 учени, посочени като автори в тях). Доволните им „клиенти“ ги препоръчват. Не им липсва и обем – всеки месец изглежда се публикуват около 400 статии в научни списания.

Не разбирате какъв е проблемът? За да израстваш в научната кариера (и йерархия), се налага да публикуваш статии. При това колкото повече, толкова по-добре. Явно и за това има пряк път, поне в Русия. Но нищо не пречи и чужденец да закупи авторство в статия.

Статии се публикуват в широко разнообразие от сфери и списания. Например цените за медицинска статия варират от 77 000 рубли (около 2200 лева) за първи автор до 63 000 рубли (около 1800 лева) за трети автор. И според сайта това е за списание с импакт фактор (IF) между 1 и 1.5, което за българските стандарти никак не е малко.

След скандал в Русия местни академични списания са оттеглили над 800 статии. Разследващи журналисти установяват, че все по-често се среща плагиатство и подарено авторство, т.е. даден учен е записан като част от авторите на статията, но не е допринесъл с нищо за това.

Софтуер за борба с плагиатството установява, че твърде често една и съща статия се публикува няколко пъти на различни места. Рекордът е на статия, която присъства в 17 различни списания.

Натискът за публикуване на научни статии понякога води до съмнителни практики. Ето защо става още по-важно лекарите да знаят как да интерпретират дизайна и резултатите от научни публикации. Иначе могат да станат жертва на съмнителна информация, написана от скрит автор (ghostwriter) и закупена от хора, които желаят да увеличат броя на публикациите си.

Смятате ли, че подобна схема е възможна и в България?

Мнение за "Руски сайт продава научни статии"

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.