Котката на Шрьодингер

Котка на Шрьодингер

Котката на Шрьодингер е мисловен експеримент, описван понякога като парадокс. Физикът Шрьодингер го създава през 1935г..

Експериментът илюстрира какво би се случило, ако квантовата механика важи за всякакви обекти. И в известна степен обяснява защо не трябва да вярвате на „квантови“ лечения, диагностики и тем подобни. Законите на квантовата механика са валидни само и единствено на субатомно ниво, но не и в ежедневните ситуации.

Сценарият описва котка, която може да е едновременно жива и мъртва – състояние, наречено квантова суперпозиция.

Котката е затворена в метална кутия, заедно с радиоактивна субстанция, чиято вероятност да се разпадне за 1 час е 50%. В кутията има и механизъм с отровен газ, който се отваря при разпадане на ядрото на субстанцията. Ако се разпадне ядрото, котката умира.

Как ще разберем какво се е случило?
Според квантовата механика, ако върху ядрото не се провежда наблюдение, състоянието му се описва като суперпозиция (смесване) на две състояния – разпаднало се ядро и неразпаднало се ядро, следователно, котката е жива и мъртва едновременно.

Ако кутията бъде отворена от наблюдателя, той ще види само едно от двете състояния – „ядрото се е разпаднало, котката е мъртва“ или „ядрото не се е разпаднало, котката е жива“.

Въпросът е следният: кога тази система престава да съществува като смесване на две състояния и избира едно конкретно? Квантовият биоскенер няма да ви даде търсения отговор, защото той принадлежи към обикновения макро свят.

Фейсбук публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.