Как се мерят бързите тестове?

Популярният фитнес инструктор Lazar Radkov е пуснал публикация, защитаваща бързите тестове. Проблемът е, че изводите му са тотално грешни поради неразбиране на Бейсианска статистика.

Първо Лазар Радков прави добро обобщение какво са чувствителност (сензитивност) и специфичност на даден тест, но никъде не споменава третият важен показател, а именно – честота на заболяването в популацията. Без него няма как да направим изчисленията, за които той говори.

Истина е, че различните бързи тестове имат различни стойности (в проценти) на чувствителност и специфичност. Едни са по-добри, други – по-лоши. Всичко това е свързано с броя фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати.

Явно Лазар Радков в момента участва в провеждане на изследване на фирми. Използват тест с 88% чувствителност и 99% специфичност.

Лазар Радков твърди, че горният тест почти няма шанс да даде фалшиво положителни резултати, но това е много далеч от истината. Броят фалшиво положителни резултати зависи от честотата на заболяването в популацията. Колкото по-ниска е, толкова повече ще бъдат фалшиво положителните резултати.

Ако честотата е около 1% фалшиво положителните резултати ще бъдат около 50% (!!!), въпреки добрите характеристики на горния тест. Това не е печатна грешка. Около половината изследвани може да имат фалшиво положителен резултат при така описаната ситуация (дори при специфичност и чувствителност 99% и честота 1%).

Обяснението е сложно и е дадено в отделен клип (линк в коментарите). Видимо Лазар Радков не го е гледал.

Препоръчваме му да редактира публикацията си, защото ще заблуди много хора.

Важният показател, който ни вълнува е позитивна предсказваща стойност (PPV) – Какъв процент от положителните резултати са истински положителни (на болни хора). Този показател зависи от честотата. А Лазар не го отчита в разсъжденията си.

Дано грешката му е от незнание, а не с други цели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.