Съществува ли Дънинг-Крюгер ефектът?

Дънинг-Крюгер ефектът е страхотен интелектуален инструмент за назидание на неуките и некомпетентните и тяхната самоувереност. В България напоследък се превръща все повече в оръжие срещу глупавите, които „не знаят, че са глупави“.

Но по последни данни се оказва, че този ефект не съществува.

Самият д-р Дънинг твърди, че ефектът всъщност се отнася до нас, а не до „тях“ – безбройните некомпетентни, които бихме обидили, насочвайки ефекта като аргумент срещу некомпетентността им. В оригиналното значение Дънинг-Крюгер ефектът винаги се е отнасял за една склонност на нашето, а не на „тяхното“ мислене.

Накратко, ДК ефектът теоретично означава, че когато сме с най-малко знания, увереността ни е най-висока. Когато започнем да усвояваме малко повече знания, увереността ни ще започне да пада, докато не стигне дъното, поради осъзнаването на обема на информация, с който трябва да работим. И едва след като натрупаме достатъчна доза знания над минимума, то увереността ни ще започне да се завръща.

Некомпетентния Аз е по-уверен от компетентния Аз. Всичко това звучи чудесно издържано на теория. Но на практика не съществува.

За да съществува такава психологическа склонност у хората, то тя не трябва да се получава със същата честота при случайно генерирани данни от компютър. Ако човек предпочита да избира ези пред тура, когато хвърля монета, то същият ще избере ези в повече ситуации пред тура, за разлика от компютър, който няма предпочитания и залага случайно.

В научни данни, получени от математици и публикувани в списанието Numeracy, става ясно, че Дънинг-Крюгер ефектът няма човешки черти, а е близък до случайния шум в данните, генерирани от компютър. Мозъкът ни не „предпочита“ ДК ефекта, както би предпочел ези пред тура. По тази причина ефектът се превръща просто в случаен шум без психологично значение. Резултатите се повтарят и в по-стар научен труд от независими учени, които провеждат подобна симулация 3 години след публикуването на научната статия за Дънинг-Крюгер ефекта у хора.

Има ли много хора, които са глупави и не осъзнават, че са глупави? Разбира се. Има ли много хора, които са убедени и самоуверени в своята некомпетентност? Без съмнение.

Универсално потвърдена склонност в мисленето ли е Дънинг-Крюгер ефектът, или просто случаен шум в данните? Сложен въпрос, на който отказваме да отговорим, за да не изпаднем в Дънинг-Крюгер положение.

Влезте В реалността и спрете да използвате Дънинг-Крюгер ефекта като аргумент срещу опонентите си в сложни дискусии.

Източник: https://www.mcgill.ca/…/dunning-kruger-effect-probably.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.