Анализ на анкета за членове на „В реалността“

Групата В реалността за пореден път доказа, че няма еквивалент по своя мащаб, разум и доверие в науката в България. Направен е качествен анализ, сравняващ членовете на В реалността спрямо средния българин по данни на „Тренд“. Важно е да се отбележи, че администраторите на групата НЕ са участвали в анкетата, нито в провеждането ѝ и […]