За научния метод и лукчето в небето…

Научния метод и лукчето в небето

Научният принцип, че нещо не съществува или не работи до доказване на противното, не е естествен за хората. Това е причината много от нас да не го харесват, да го отричат и да залитат към псевдонаука.

В първото ни събитие обясних как вярванията идват първо, а после логиката, която се натъкмява към тях, понеже са пристрастяващи. Проблемът се състои в човешката интуиция.

През 2007 г. екип от популярни невроучени изследват мозъка чрез функционален ЯМР (ядрено-магнитен резонанс), за да установят активността на мозъка при серии от твърдения, направени да са абсолютно верни, абсолютно грешни или несигурни към момента.
Например:
Вярно: повечето хора имат 10 пръста на ръцете и краката.
Грешно: орлите са домашни животни.
Несигурно: индексът на Дау Джоунс се вдигна с 1.2% последния вторник.

Най-важното откритие, което правят е, че има разлика между времето за реакция при маркирането на вярно и грешно твърдение – хората отбелязват значително по-бързо вярното твърдение спрямо грешното и несигурното. Но няма разлика между времето за реакция на грешно и на несигурно твърдение. В центъра на думата „вярно“ стои вярата, така доказват, че вярванията са интуитивни и буквално изпреварват скептицизма (съмнението за грешки/несигурности).

Причината за това е, че цялото оцеляване на човека е базирано на т.нар. фалшиво позитивни резултати. Представете си ситуация, в която зад най-обикновен храст във ветровито време изведнъж ни се привижда поглед на мечка, ускоряваме пулса мигновено, а защо и да не се затичаме. Ако храстът е на пъпа на голям град, вероятността да има мечка е твърде малка. Но ние все пак сме се уплашили – това се нарича фалшиво позитивен резултат. Вярването ни, че има мечка вероятно е грешно, но по-добре за оцеляването ни е да няма мечка и да сме нащрек, отколкото да има и да не сме, което от друга страна се нарича фалшиво негативен резултат.

Вярванията са интуитивни. Разумът не е. Следващия път, когато твърдите за лукче, личност в небето, свръхестествени способности, магически лечения, помислете. Не спирайте само до вярванията си. Стигнете до разума.

Източници:
Harris, Sam & Sheth, Sameer & Cohen, Mark. (2008). Functional Neuroimaging of Belief, Disbelief, and Uncertainty. Annals of neurology. 63. 141-7. 10.1002/ana.21301. 
Shermer, M. (2011). The Believing Brain: From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies – How We Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths. Times books.
Haidt, J. (2012). The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Pantheon.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.