В България започва пилотен проект – скрининг за рак на белия дроб

Първо, скринингово изследване се прави при хора, които нямат оплаквания към съответния момент. Целта е да се открие болест в ранен безсимптомен стадий, когато лечението може да е по-ефективно. Ако вече имате оплаквания, провежданото изследване няма да бъде скринингово, а диагностично.

Единственият метод, който в САЩ е приет за ранно откриване на рак на белия дроб е нискодозова компютърна томография (НДКТ) [1].

Според настоящите препоръки в САЩ [2] такъв тип изследване трябва да имат хора, които:
➡️са тежки пушачи (30 или повече пакетогодини) и
➡️понастоящем пушат или са спрели в последните 15 години и
➡️са на възраст между 55 и 80 години

Европейско проучване с над 15 000 човека, на възраст между 55 и 75 години, стига до извода, че смъртността от рак на белия дроб е значително по-ниска при тези, които са преминали скринингово изследване [3].

В България започва пилотен проект за ранно откриване на рак на белия дроб чрез НДКТ. Повече информация ще научите в линка към първия коментар отдолу. Обсъдете с лекар ползите и рисковете от участието в такова изследване, ако отговаряте на горните критерии.

В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от пациенти и ще се анализират резултатите – медицински и икономически, което ще представлява първа стъпка за приложението му на национално ниво. Обществената полза се предвижда да е по-значима и да се изрази в снижени разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно лекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта.

Важно е. Статистиката показва, че един на всеки 15 души заболява от рак на белия дроб. Успеваемостта на лечението се определя главно от ранната диагностика, като само 2% от пациентите с късно установен рак на белия дроб преживяват 5 години след поставяне на диагнозата.

Гледайте предаването ни с д-р Александър Симидчиев отдолу, за да научите повече по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.