Нова структура на периодичната система

Математици от института Макс Планк предлагат нова структура на периодичната система, която се основава на хиперграфи. Така, според авторите, химичните елементи могат да бъдат групирани в организиран хиперграф по различни начини, напр. според разтворимостта им във вода. Структурата позволява да се добавят и нови химични елементи в областта на свръхтежките елементи, точно след Оганесон (Z=118).  […]