Опасно ли е изкуството?

Арт опасността

Изкуството е изключително мощен инструмент за влияние върху човешката психика

Интернет бюлетин

Въведете Email
ОК