Статистическа грамотност – какво трябва да знаем?

Четох статия, която предлага всеки човек над 18 години да мине тричасов курс по статистическа грамотност. В него трябва да се усвоят 4 основни концепции, които са неинтуитивни, но могат да променят мисленето на хората по редица въпроси.

1. Нормално (гаусово) разпределение – описва групирането на дадена променлива около средна стойност. Нормалното разпределение ни показва, че повечето хора са „посредствени“ за много свои характеристики. Например около 68% от стойностите са на едно стандартно отклонение от средната стойност, 95% са на две стандартни отклонения и 99.7% са на три стандартни отклонения.

2. Идеята за случайна или репрезентативна извадка – не е необходимо да изследваме всички хора в дадена популация, за да добием представа за техните характеристики. Използвайки репрезентативна извадка може да генерализираме с определена степен на сигурност. Внимавайте обаче с подбирането на субекти по някакъв специален начин, което би направило извадката пристрастна (преднамерена). Тогава нейното генерализиране е некоректно и би довело до грешки.

3. Винаги ще има екстремни стойности, които противоречат на дадена хипотеза, но не я отхвърлят задължително. Един екстремен пример не е достатъчен за оборване на хипотеза, която обяснява много зависимости около средната стойност.

4. Важно е да се прави разграничение между разлика и сигнификантна разлика, както и между сигнификантна разлика и клинично значима разлика. Две стойности може да ни изглеждат твърде различни „на око“, но статистическият анализ да не го потвърждава и те бъдат са такива поради шанс/случайност. Не всяка сигнификантна разлика е клинично значима. Например лекарство, което доказано понижава артериалното налягане с 3 mmHg или кръвната захар с 0,3 mmol/l няма особено голяма полза при ежедневната грижа за пациенти. Не всяка статистически значима разлика има реално приложение или значение в практиката.

Изброените концепции не изискват предварителни математически знания или висше образование. Познаването им ще подобри разбирането на хората за науката и ще им помогне да вземат по-добри решения за своето лечение. Но статистиката, за съжаление, изглежда не е приоритет в България, което води до предвидима липса на ключови знания.

Резултатите от непознаването на статистическите принципи са навсякъде около нас. Пазете се привидно компетентни хора, които не разбират от статистика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.