Самотата може да е опасна. Поне за мъже. Ето защо.

повишен риск за смърт при мъже, които живеят сами

Нов научен анализ показва, че мъже, които живеят сами, имат повишен риск от преждевременна смърт.

През далечната 1985 г. датски учени започват дългосрочно проучване, в което включват 3346 мъже на средна възраст 63 години. Участниците се проследяват в продължение на 32 години и резултатите са публикувани този януари в научното списание European Heart Journal – Quality of Care and Clinical Outcomes.

В рамките на разглеждания период умират 89% от мъжете, като в 39% от случаите причина за смъртта са сърдечносъдови заболявания.

Учените установяват, че мъжете, които живеят сами (9.6% от всички мъже), са изложени на 23% по-висок риск за преждевременна смърт (36% по-висок риск за преждевременна смърт от сърдечносъдови причини). Асоциацията се запазва дори след като са приложени статистически методи, които вземат предвид различни фактори, като телесно тегло, тютюнопушене, стойности на кръвното налягане, наличие на захарен диабет и др.

Анализът на различните подгрупи участници показва, че самотата не e рисков фактор за преждевременна смърт единствено при мъжете с най-висок социоикономически статус – 19% от участниците, които имат научна степен, собствен бизнес с над 20 работници или работят в институция с поне 51 подчинени (напр. началник на отдел и др.)

За всички останали с по-нисък социоикономически статус самотата повишава риска от преждевременна смърт.

14% от жителите на Европейския съюз живеят сами.

В Япония дори съществува термин кодокуши за възрастни хора, които умират сами и телата им не биват откривани дълго време.

Датските автори на анализа препоръчват на здравните власти да вземат мерки, насочени към установената рискова група, а именно – хора със среден и нисък социоикономически статус, които живеят сами.

Учените отбелязват, че получените резултати са за мъже, живеещи в столицата на Дания – Копенхаген, и не е ясно дали изводите могат да се генерализират за жени, мъже, живеещи в селски райони, или в страни с различни системи на здравеопазване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.