Леонард Ойлер – създател на теория на графите

graph theory

През 1736 г. математикът Леонард Ойлер, в опита си да разгдае една нерешима до този момент задача, създава нова теория – теория на графите.

Градът Кьонигсберг (днешен Калининград) има два големи острова, свързани помежду си със седем моста. Въпросът, който силно заинтригувал Ойлер, е дали е възможно да се създаде маршрут, който преминава през всеки мост по веднъж и завършва в началната точка, от която се потегля.

Много жители на града се опитали да намерят решение на задачата, но никой от тях не успял.

Ойлер осъзнал, че разстоянието по суша и дължините на мостовете нямат нищо общо с въпроса за предполагаемото съществуване на маршрут, който преминава през всеки мост само веднъж.

Проблемът с мостовете се включва в т.нар. първа теорема на теорията на графите. Информацията за броя мостове и крайните точки става основа за бъдещото развитието на топологията.

Ойлер е швейцарски математик, физик и астроном с голям принос към математиката. Неслучайно е смятан за един от най-великите математици на 18 век.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.