Колко цигари има в една бутилка вино?

Колко цигари има в 1 бутилка вино -доктор-Митев

Колко цигари има в бутилка вино? Този провокативен въпрос е част от заглавието на научна статия, публикувана в края на миналия месец в британското списание BMC Public Health.

Авторите анализират колко се повишава абсолютният риск за развитие на рак при умерена консумация на алкохол и правят сравнение с друг рисков фактор – тютюнопушене.

Какво се разбира под умерена консумация на алкохол? Вероятно, ако попитаме 100 българи ще получим съвсем различен отговор, но в статията е възприето количество от 1 бутилка вино седмично, отговаряща на 10 алкохолни единици за стандартизация.

Може ли тази „умерена“ консумация на вино да повиши риска от рак? Оказва се, че може и има различия при мъже и жени.

Авторите на статията установяват, че посочената употреба на алкохол при непушачи повишава абсолютния риск от развитие на рак с 1% при мъже и 1.4% при жени. Наблюдаваната разлика между половете се дължи на повишения брой случаи на рак на гърдата при жени непушачи. Знам, че за някои от вас ще е трудно да разберат (или няма да искат да разберат) какво значи това повишение. Ето защо препоръчвам отново да гледате моя клип за разликите в абсолютния риск и практическото им значение. В случая показателят Number needed to harm (NNH) е 100 за мъже и 71 за жени.

Казано по друг начин, на всеки 100 мъже и на всеки 71 жени с посочената алкохолна консумация ще се развие 1 допълнителен случай на рак, дължащ се само на алкохола.

Как ви се вижда това? Приемлив ли е риска? Призовавам всеки от вас да си отговори честно на този въпрос.

Авторите на статията стигат и до провокативния извод, че при непушачи рискът от посочената „умерена“ алкохолна консумация е еквивалентен на риска от пушене на 5 цигари седмично за мъже и 10 цигари седмично за жени.

Излишно е да казвам, че рискът нараства допълнително при по-висок прием на алкохол или комбиниране на двата рискови фактора при един човек.

Авторите бързат да отбележат, че тяхното проучване не твърди, че алкохолът е еквивалентен на тютюнопушенето, но смятат, че техните резултати ще улеснят комуникацията на рисковете за широката публика. Те подчертават и че ракът е само един от нежеланите крайни резултати на разглежданите вредни навици, като анализът им не включва вредните последици за сърдечносъдовата система, дихателната система и черния дроб.

Препоръчвам да прочетете и статията „Как ни убива алкохолът?“ за по-пълно описание на потенциалните вреди.

Ще продължите ли да се заблуждавате, че алкохолът в умерени количества е „полезен“?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.