Ето как да изберем най-чистата публична тоалетна (научно-базиран съвет)

избор на чиста публична тоалетна

Ето позната ситуация: разхождате се навън и изведнъж осъзнавате, че спешно трябва да изпълните физиологичните си нужди. Нахлувате в най-близката тоалетна и виждате пред себе си няколко празни кабини.

Но как да изберете най-чистата?

Има ли научни данни, които да ни помогнат в критичната ситуация?

Оказва се, че дори този необичаен въпрос е бил обект на проучване през 1995 г. Данните са събрани от публична тоалетна в Калифорния, която има 4 идентични кабини, разположени една до друга и означени като A, B, C и D (кабина А е най-близко до външната врата, а кабина D – най-далече). Чистачът на помещението е включен в проучването и всяка седмица записва броя на използваните ролки тоалетна хартия във всяка кабина. Ясно е, че колкото повече ролки са използвани, толкова по-посетена (и вероятно по-мръсна) е съответната кабина. Проследяването на тоалетните продължава цели 10 седмици, след което получените данни са анализирани.

Преди да разкрия резултата, помислете в коя кабина са използвани най-малко ролки. Приемаме, че редовното почистване е идентично и за четирите, т.е. разликите ще се получат единствено от потребителите на услугата. Коя кабина ще изберете – A, B, C или D?

Резултатът е донякъде изненадващ

Теоретично, при 4 налични кабини може да очакваме, че всяка от тях ще е отговорна за 25% от използваните ролки тоалетна хартия. Но проучването е показало твърде различен резултат. За период от 10 седмици са използвани общо 86 ролки. В крайните 2 кабини (A и D) са използвани 34 ролки (под 40% от всички), което е значително по-малко от очакваното при случаен избор на хората. Крайните кабини (и особено най-далечната спрямо изходната врата) са значително по-малко използвани и предполагаемо по-чисти. Резултатът е статистически значим (p<0.05) и трябва да се има предвид за ежедневната практика.

Ето разпределението на използваните ролки тоалетна хартия в четирите кабини:

  • Кабина А – 22%
  • Kабина B – 31%
  • Кабина C – 29%
  • Кабина D – 17%

Кабина D е използвана най-малко и е отговорна само за 17% (вместо очакваните 25%) от разхода на тоалетна хартия.

Заключение

Струва си да направите няколко крачки повече и да изберете крайната тоалетна кабина, която е най-далече от входната врата. Централните кабини се използват най-често. Резултатите идват от единично проучване, но са статистически значими и на този етап са най-добрите данни, с които разполагаме.

Пожелаваме ви успех в следващата напечена ситуация. Вече сте подготвени и знаете кое е правилното действие от научна гледна точка.

Заложете на научния подход, ако цените чистотата. Ползите са навсякъде.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.