Избягването на червено месо в диетите не е подкрепено от доказателства

Препоръките за здравословно хранене от сериозните организации винаги са включвали растително базирана диета с малки порции месо и още по-малко червено такова. Но доколко това е основано на наука?

Нов огромен метаанализ, публикуван в престижния научен журнал The Annals of Internal Medicine (IF: 19.315) на 1 октомври т.г., разглежда цели 5 систематични прегледа и стига до извода, че доказателствата са много слаби, за да покрепят препоръките за избягване на червено месо.

„Тези препоръки са базирани на наблюдателни проучвания, които са с висок риск от замъгляващи (confounding) фактори, ограничени са в установяването на причини и не докладват абсолютни величини за каквито и да е ефекти. Още повече, че организациите, които правят препоръките, не провеждат или не стигат до задълбочени систематични прегледи на данни, ограничени са в адресирането на конфликти на интереси и не обръщат изрично внимание към ценностите и предпочитанията на наблюдаваните популации, което от своя страна поражда въпроси относно придържането към стандартите за достоверност.“

Учените се опитват да поправят тази грешка и след задълбоченото разглеждане на данните, те са честни и към себе си. Стигат до направата на техни препоръки, които според тях са слаби и базирани на много нискокачествени до нискокачествени доказателства. Но все пак разликата е, че те правят задълбочено проучване на данните, от които вадят коренно противоположна препоръка – хората да НЕ сменят отношението си относно червеното месо в здравословни диети.

Причината накратко: в разглежданите систематични прегледи, съставени от десетки проучвания с повече от 10 млн. участници, сърдечносъдовият риск, рискът от диабет тип 2, рискът от развитие на рак намаляват минимално до незначително, а смъртността от всички причини, сърдечносъдовата смъртност и смъртността от рак като цяло не показват статистическо значимо намаление. При всичко това много важно е да се отбележи, че настоящите данни са с ниско до много ниско качество, повлияни от редица объркващи фактори (какво представляват те – линк в коментарите). Тоест дори и да има слаби наблюдения за намалени рискове при неконсумиращи червено месо, то данните не са достатъчни, за да заключим, че точно това е причината.

Така изследователите стигат до извода, че хипотезата за изключване на червено месо е далеч от доказана. Основен принцип в науката е, че тежестта на доказателствата лежи в ръцете на този, който прави хипотезата, а в случая това са световни и големи диетични организации. Проблемът? Хипотезата не важи до доказване противното, а както установява новият максимално подробен метаанализ, доказателствата не са достатъчни, ако въобще има сериозни такива.

В такъв случай важи т.нар. нулева хипотеза: навиците относно разглеждания проблем (червено месо) не трябва да се променят до доказване на противното. Това са и новите препоръки на изследователите. Не променяйте навиците си относно червеното месо, стига да са в границите на всички останали препоръки за здравословно хранене.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.