Какво е „замъгляващ фактор“ в медицината?

замъгляващ фактор

Медицинската статистика често е неинтуитивна и трудна за разбиране.

Не за първи път казвам, че изучаването на медицинска статистика в МУ – София е протоколно и скучно. Ако познавате лекари, си направете експеримента да ги попитате какво помнят от курса по статистика. Най-вероятно ще получите учуден поглед и повдигане на рамене.

Едва след като станах лекар, осъзнах колко важни принципи съм изпуснал да науча като студент. И не говоря за някакви теоретични концепции, с които мога да впечатля сегашните си студенти (което не е особено трудно), а фундаментални правила с огромно практическо приложение в „реалния живот“.

Ироничното е, че прочитането само на 1 кратък учебник по медицинска статистика на английски език (което отнема не повече от ден) ми даде повече знания, отколкото целогодишното посещаване на лекции и упражнения в университета.

„Замъгляващ фактор“ (на англ. confounding factor, confounder) е критично важен термин, който не бях срещал като студент, което в настоящия момент, меко казано, ме изумява.

Какво е замъгляващ фактор?

Определението е сложно, но да се опитаме да вникнем в него:

Замъгляващ фактор е променлива, която едновременно повлиява зависимата променлива и независимата променлива, като води до фалшива асоциация.

Но какво означава това на разбираем език?

Ето пример, с който (надявам се) всичко ще стане кристално ясно.

Да си представим, че имаме хипотетично проучване, което включва голям брой хора и установява, че тези, носещи запалка в себе си, имат повишен риск от рак на белия дроб.

Причиняват ли запалките рак, или пропускаме нещо?

Помислете по въпроса, преди да продължите четенето.

Сами по себе си запалките са безопасни (поне като рисков фактор за рак). Обяснението за теоретично получения резултат е, че съществува трети фактор, който повлиява едновременно носенето на запалка (независима променлива) и рака на белия дроб (зависима променлива).

Бинго!

Този трети фактор е тютюнопушенето. Цигарите в случая са замъгляващ фактор, който допринася едновременно за носенето на запалка и за рак на белия дроб.

Фалшивата асоциация между запалките и рака може да се обясни с наличието на замъгляващ фактор (тютюнопушене).

Други примери за замъгляващи фактори

Ако прочетете популярна статия, че скъпите френски вина (зависима променлива) намаляват риска от сърдечносъдови заболявания (независима променлива), то проверете дали някъде е отчетен доходът на участниците (замъгляващ фактор). Предполагам, че бедните хора имат ограничен достъп до здравни услуги и също така не могат да си позволят Шато Марго. Между другото, скорошен анализ категорично показва, че всяко количество алкохол води до намалена преживяемост (това е истина, не се шегувам).

Телесното тегло често е замъгляващ фактор при проучвания, свързани с лекарства или интервенции за диабет.

Защо е важно да внимаваме за замъгляващи фактори?

От една страна, непознаването на замъгляващите фактори може да доведе до приемане на фалшиво положителна асоциация между две променливи, а от друга, до пропускане на истинската причина за дадено нежелано събитие.

Когато лекарите четат научни статии, трябва да си задават въпроса дали са анализирани всички възможни замъгляващи фактори, които теоретично могат да повлияят върху крайния резултат.

Как можем да контролираме ефекта на замъгляващите фактори?

  • Рандомизиране на участниците в проучването, което намалява риска от систематични грешки;
  • Използване на достатъчно голяма извадка от участници и двойно заслепяване;
  • Стратификация;
  • Статистически методи за контрол на заслепяващи фактори (напр. регресионен анализ).

В заключение…

Непознаването на принципите на медицинската статистика може да ни вкара в сериозни неприятности.

Замъгляващите фактори могат коренно да променят интерпретацията на резултатите от медицински проучвания.

Нивото на преподаване на статистика в българските медицински университети трябва рязко да се повиши.

А дотогава четете повече книги, не си купувайте хомеопатия и се пазете от шарлатани.

Мнение за "Какво е „замъгляващ фактор“ в медицината?"

  1. Споменаване: Изписват ли лекарите повече лекарства, ако фирмите им плащат?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.