10 уравнения, които промениха света

10 уравнения, които промениха света

Математиката е велик научен инструмент. Най-великите умове я използват, за да положат основите на това как разбираме Вселената. С математика са открити законите за почти всичко, което ни заобикаля. И с математика ще бъдат открити още много нови закономерности.

Днес разглеждаме някои от най-съществените уравнения, които са променили света завинаги. И едва ли има по-добър начин от това да започнем с Исак Нютон.

1. Закон на Нютон за гравитацията

Този закон обяснява движението на планетите и действието на гравитацията в цялата Вселена. Публикуван за първи път през 1687г. и на практика референтно уравнение за над 200 години, докато не се появява Айнщайн.

2. Теория на относителността

Най-популярният труд на Айнщайн, обясняващ връзката между времето и пространството по брилянтен начин. През 1905г. теорията на относителността променя физиката завинаги и задълбочава знанията ни за миналото, настоящето и бъдещето на Вселената.

3. Питагорова теорема

Тази древна теорема, датираща от 570-495 BC е в основата на Евклидовата геометрия и дефиницията за дистанцията между две точки. Питагоровата теорема обяснява също връзката между страните на правоъгълен триъгълник на плоска равнина.

4. Уравненията на Максуел

Системата от уравнения на Джеймс Кларк Максуел обяснява как електрическите и магнитните полета се генерират и взаимодействат, както едно с друго, така и с други заряди и токове. За първи път уравненията са публикувани между 1861г. и 1862 година. Те са за класическия електромагнетизъм това, което са законите на Нютон за класическата механика.

5. Втори закон на термодинамиката

Законът на Рудолф Клаузиус твърди, че енергията се предава само от тела с по-висока към тела с по-ниска температура. Също обяснява, че при движението или промяната си енергията става по-малко полезна. Законът е формулиран през 1865г. и е причина за развитието на редица технологии: двигателите с вътрешно горене, генерирането на електричество и други.

6. Логаритми

Те са представени за първи път от Джон Непер в началото на 17-и век, за да опростят някои изчисления. Отговарят на въпроса: „колко от Х числото трябва да умножим, за да получим Y число?“. Използвани са от ранните мореплаватели, учени и инженери. Днес в голяма степен калкулаторите вършат работата вместо нас.

7. Висша математика

Даденото уравнение в изображението е дефиниция за производна на функция в диференциалното смятане, което от своя страна, заедно с интегралното смятане, оформят двата дяла в математическия анализ. Производната измерва скоростта, с която количеството се променя – ако вървим с 2км/ч, то ще си сменяме позицията с 2км. на всеки час. През 17 век Нютон използва този метод, за да развие законите си.

8. Уравнение на Шрьодингер

Това уравнение обяснява как квантовото състояние в квантова система се променя с времето. Развито от австрийския физик Ервин Шрьодингер през 1926г., определя поведението на атомите и субатомните частици в квантовата механика. Уравнението на Шрьодингер павира пътя на ядрената енергетика, микрочиповете, електронните микроскопи и квантовите изчисления.

9. Теория на информацията

Клон на математиката, който изучава кодирането на информацията във формата на символи и секвенции и колко бързо информацията може да бъде предадена. Намира приложение в компресирането на данни и в каналното кодиране. Развитието на този клон довежда до иновации в интернет и мобилните технологии.

10. Теория на хаоса

Отново клон на математиката, изучаващ сложните системи, чието поведение е изключително чувствително към минимални промени в условията. По същество теорията показва как малките промени водят до последствия в много по-голям мащаб. Приложението ѝ е почти навсякъде – метеорология, социология, икономика, микробиология и други.

Както виждаме, понякога само една формула е способна да промени историята на човечеството завинаги.

Източник

Daniel Georgiev от Обратно в реалността.

Редакция: Симеон Делчев от Обратно в реалността.

Елате при нас, за да пишем и публикуваме заедно.

Повече информация

https://www.sciencealert.com/the-17-equations-that-changed-the-course-of-history https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Equations_That_Changed_the_World

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.